Open top menu
Uitnodiging netwerkconferentie EU-migranten

Uitnodiging netwerkconferentie EU-migranten

Op 1 juli organiseren Lize en KIS een landelijke netwerkconferentie voor organisatie die met en voor EU-migranten in Nederland werken.

In 2015 hebben Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Verwey-Jonker Instituut en Movisie en Lize een drietal dialoogbijeenkomsten georganiseerd, waarin migrantenorganisaties, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gingen over de vraag hoe de positie van EU-migranten in Nederland kan worden verbeterd. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten is er een Toekomstagenda opgesteld, met daarin aandachtspunten voor migrantenorganisaties, beleidsmakers, werkgevers en professionals. Daarnaast is duidelijk geworden dat de nieuwe en in ontwikkeling zijnde zelforganisaties behoefte hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring op landelijk niveau.

Netwerkconferentie
Daarom willen wij, als vervolg op de dialoogbijeenkomsten in 2015, de organisatie van enkele platformbijeenkomsten in 2016 faciliteren en ondersteunen en organiseren wij een Landelijke Netwerkconferentie.

Workshop ‘Netwerken’
We starten de middag met een workshop Netwerken. Als organisatie moet je je voortdurend voorstellen, positioneren en profileren. Tijdens een congres, bij de gemeente, bij fondsenwerving en richting andere organisaties. In deze mini-workshop krijgen de deelnemers tools hoe je je het beste kunt presenteren, welke indruk je achterlaat en andere manieren van contact maken.

Landkaart: What’s up?
Wat zijn nu de dringende en actuele kwesties voor EU-migranten waar we wat mee moeten? We tekenen een landkaart (een creatieve manier om te reflecteren op issues die belangrijk zijn) die ons inzicht geeft in belangrijke thema’s en de vragen die rondom EU-migranten leven. Hiermee wordt de basis gelegd om gericht verdere acties te ondernemen om de leefsituatie van EU-migranten te verbeteren.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 juli van 16.00 tot 20.00 uur.

Programma
16:00 – 17:00 uur Workshop ‘Netwerken’
17:00 – 17:30 uur Pauze met eten
17:30 – 19:00 uur Landkaart tekenen
19:00 – 19:15 uur Afsluiting
19:15 – 20:00 uur Borrel en Netwerken

Locatie
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht (http://www.vergadercentrumvredenburg.nl/route/)

Reiskosten
Bent u aanwezig en doet u dit als vrijwilliger, dan vergoeden we de reiskosten (€ 0,19 per km). Op de bijeenkomst worden formulieren uitgedeeld.

Meer informatie?
Heeft u nog een vraag over de bijeenkomst, neem dan contact op Oka Storms (o.storms@movisie.nl) of Bora Avrić (b.avric@movisie.nl).

Aanmelden
Meld u aan vóór 24 juni bij Eveline Even (e.even@movisie.nl).

 

We hopen op uw aanwezigheid!

 

Met vriendelijke groet,

Bora Avric en Oka Storms (Movisie) en het Bestuur van Stichting Lize

Tagged
Giovanni Massaro
Geschreven door Giovanni Massaro