Open top menu
Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

KIS vroeg vrijwilligers naar hun ervaringen en meningen over problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin [...]

Lees verder
Conferentie “Net in Nederland, wat nu?”

Conferentie “Net in Nederland, wat nu?”

De Poolse ambassade, stichting Kreda en de Poolse school SPK organiseren op woensdag 25 november voor het tweede jaar op rij een conferentie speciaal voor docenten en pedagogen die in contact staan met recent aangekomen Poolse leerlingen. Kinderen van Poolse migranten [...]

Lees verder
Conferentie “Het Begrip Tweetaligheid”

Conferentie “Het Begrip Tweetaligheid”

De Poolse School, Stichting Kreda en de Poolse ambassade organiseren  26 november in Den Haag een conferentie over tweetaligheid. Tijdens de conferentie worden onder meer presentaties gegeven over ‘het belang van tweetalig opvoeden’, ‘het Pools als een hulpmiddel bij het [...]

Lees verder
Europese migratie vraagt om tweetalig onderwijs

Europese migratie vraagt om tweetalig onderwijs

door Grażyna Gramza, Karolina Eckardt en Małgorzata Bos-Karczewska Het stijgende aantal EU-kinderen in Nederland (40 duizend uit Midden en Oost-Europa, daarvan 24 duizend Poolse kinderen) vraagt om een nieuwe aanpak. Het SCP rapport over Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland [...]

Lees verder
Arbeidsmigranten informatie systeem

Arbeidsmigranten informatie systeem

Migrada is een belangenvereniging voor arbeidsmigranten met één belangrijk doel: het structureel verbeteren van de situatie van migranten in Nederland. Migrada is vooral gericht op informatieverstrekking, kennisdeling, netwerken, samenwerken, innovatieve en praktische oplossingen, zoals een meertalige informatiesite. Arbeidsmigranten kunnen via een [...]

Lees verder