Open top menu
Website Expertisecentrum Flexwonen vernieuwd

Website Expertisecentrum Flexwonen vernieuwd

De website van het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten is vernieuwd. Zo zijn nu goede huisvestingsvoorbeelden letterlijk in kaart gebracht en zijn betrokken spelers zichtbaar gemaakt in de netwerkgids. Bezoekers kunnen zich ook laten inspireren door de opinie 'Flexwonen... we flexen wat [...]

Lees verder
Factsheet huisvesting arbeidsmigranten

Factsheet huisvesting arbeidsmigranten

De factsheet “Hoe groot mag een huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten zijn?” biedt een aantal overwegingen die van belang zijn bij het maken van de keuze voor de grootte en omvang van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. In de praktijk komen we kleine, middelgrote [...]

Lees verder
Inspiratieprijs flexwonen 2015

Inspiratieprijs flexwonen 2015

De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. De prijs wordt toegekend aan een huisvestingsproject waarvan de totstandkoming en/of het eindresultaat als inspirerend voorbeeld [...]

Lees verder
Stimulans goede huisvesting arbeidsmigranten

Stimulans goede huisvesting arbeidsmigranten

De overheid gaat goede huisvesting voor arbeidsmigranten stimuleren, onder andere door het uitschrijven van een prijsvraag. Dat meldde minister Blok tijdens het Praktijkcongres Flexwonen EU-arbeidsmigranten. 'In iedere gemeente blijft arbeidsmigratie ingewikkelde materie. Wat in ieder geval geen zin heeft, is je [...]

Lees verder
Registratie woonadres arbeidsmigranten

Registratie woonadres arbeidsmigranten

Gemeenten krijgen mogelijk de bevoegdheid om het woonadres van arbeidsmigranten te registreren. Dat moet het voor de gemeenten makkelijker maken fraude en huisvestingproblemen te voorkomen en om uitbuiting van de migranten tegen te gaan. Het kabinet bekijkt of de wet [...]

Lees verder
Oproep: ‘Versnellen huisvesting arbeidsmigranten’

Oproep: ‘Versnellen huisvesting arbeidsmigranten’

Platform31 zoekt nieuwe experimentpartners die zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2011 startte SEV|Platform31 met vijf projecten die verschillende vormen van huisvesting onderzoeken en uitvoeren. Er wordt steeds beter en steeds actiever gewerkt aan meer en betere huisvesting [...]

Lees verder