Open top menu
Dialoogbijeenkomst informatievoorziening (Verslag)

Dialoogbijeenkomst informatievoorziening (Verslag)

Op 26 november spraken vertegenwoordigers van organisaties van EU-migranten, gemeentes, het ministerie van SZW en kennisinstituten met elkaar over de knelpunten en mogelijkheden bij informatievoorziening aan EU-migranten. Het programma bestond uit een presentatie van de enquête van het Verwey-Jonker Instituut [...]

Lees verder
Dialoogbijeenkomst beeldvorming (verslag)

Dialoogbijeenkomst beeldvorming (verslag)

In aansluiting op een dialoogbijeenkomst over informatievoorziening organiseerden Lize en KIS  een bijeenkomst over beeldvorming. Deze bestond uit verschillende onderdelen: Walter Palm (ministerie SZW ) maakte een historische vergelijking tussen de migratie in de gastarbeidersperiode en de huidige EU-migratie waarbij [...]

Lees verder

IDHEM

Juridisch spreekuur en Bulgaarse, Griekse, Poolse en Roemeense informatielijnen en spreekuren.  Adres: 
Paviljoengracht 33, Den Haag (geen bezoekadres) E: info@idhem.nl T: 070-3658183 W: www.idhem.nl [...]

Lees verder