Open top menu
Aantal EU-migranten in Nederland groeit

Aantal EU-migranten in Nederland groeit

Nederland telde in 2014 bijna anderhalf keer zoveel migranten uit de EU-landen als in 2007. De meesten kwamen uit Polen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dit beeld is sinds 2010 niet veranderd, meldt het CBS. In 2007 waren [...]

Lees verder
EU-migranten aan het woord

EU-migranten aan het woord

Lize en Donau magazine laten zien hoe EU-migranten in Nederland werken, hoe ze Nederlands leren, en hoe ze de binding met vaderland en met Nederland proberen vast te houden Land van migranten Nederland is een land van migranten. Al eeuwen komen ze [...]

Lees verder
Monitor EU migranten Amsterdam, 2013

Monitor EU migranten Amsterdam, 2013

De monitor  heeft betrekking op de samenstelling van de verschillende groepen en over hun sociaal-economische positie in Amsterdam. De onderzoeksvragen luiden: 1. Hoe ontwikkelt de groep EU-migranten zich, welke groepen nemen toe, komen er nieuwe groepen bij? 2. Hoe groot is de [...]

Lees verder
Signalering van knelpunten, maar geen gericht beleid

Signalering van knelpunten, maar geen gericht beleid

Onderzoek door KIS toont dat gemeentes weinig kennis hebben van nieuwe EU migranten. In de berichtgeving hierover blijft het migrantenperspectief echter onderbelicht, vindt LIZE: Welke knelpunten ervaren zij als het gaat om informatiebehoefte, taalonderwijs en op de arbeidsmarkt? “Gebrek aan kennis [...]

Lees verder
Europese migratie vraagt om ander onderwijs

Europese migratie vraagt om ander onderwijs

Migranten komen en gaan; dat kan niet zonder gevolgen blijven voor het onderwijs van hun kinderen, stelt Dimitris Grammatikas in Trouw. Hij pleit voor een regulier lesprogramma volgens het land van herkomst, aangevuld met lessen Nederlands. Als de migratie permanent [...]

Lees verder