Open top menu
Polen en Bulgaren: meer discriminatie

Polen en Bulgaren: meer discriminatie

De SCP-publicatie Langer in Nederland schetst de veranderingen onder recente Poolse en Bulgaarse migranten in leefsituatie en visie op hun verblijf in Nederland in de eerste periode van hun verblijf hier. Belangrijkste conclusies: Het aandeel met werk (81%) blijft onveranderd hoog [...]

Lees verder
Explosieve groei vragen over discriminatie

Explosieve groei vragen over discriminatie

Het aantal vragen over discriminatie steeg in 2013 explosief. Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens  in hun jaarverslag over 2013.  De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit [...]

Lees verder
SER: pak discriminatie op de werkvloer aan

SER: pak discriminatie op de werkvloer aan

De SER signaleert een kloof tussen de discriminatie die mensen ervaren en het beperkte aantal procedures bij het College voor de Rechten van de Mens of het aantal klachten bij de politie. Werkgevers moeten discriminatie beter bespreekbaar maken, bijvoorbeeld in [...]

Lees verder
Perceived discrimination in the Netherlands

Perceived discrimination in the Netherlands

Engelstalige bewerking van het SCP rapport 'Ervaren discriminatie in Nederland'. In dit rapport zijn aan ruim 12.500 mensen uit de Nederlandse  bevolking vragen gesteld over hun ervaringen met discriminatie. Deze ervaringen zijn voor verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, in [...]

Lees verder
Aangifte tegen Wilders wegens aanzetten tot haat

Aangifte tegen Wilders wegens aanzetten tot haat

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan tegen PVV leider Geert Wilders wegens discriminatie en aanzetten tot haat. De aangifte richt zich op de uitlatingen van Geert Wilders tijdens de PVV-verkiezingsbijeenkomst in Den Haag van [...]

Lees verder

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Een aanzienlijk deel van de Polen (39%) heeft het gevoel als minderwaardige burger te worden gezien door Nederlanders. Ruim een kwart van de Polen voelt zich dan ook niet thuis in Nederland (28) en voelt zich niet geaccepteerd door Nederlanders [...]

Lees verder

Discriminatie MOE-landers

Het aantal ‘MOE-landers’ is de afgelopen jaren fors toegenomen. Veel ‘MOE-landers’ vestigen zich inmiddels ook in Nederland. De groep heeft een behoorlijk negatief imago en wordt veel met overlast geassocieerd. In hoeverre dit vooral een kwestie van beeldvorming is, is [...]

Lees verder

Polen in Nederland

Pikken ze onze baantjes in? Kunnen ze niks anders dan bollen pellen en asperges steken? Wonen ze met tien man op een kamertje? Zijn het allemaal alcoholisten en ruziemakers? En brengen ze, los van wodka en worst, nog iets mee [...]

Lees verder