Open top menu

Oost-Europeanen in Amsterdam

De gegevens die in dit factsheet worden gepresenteerd over Oost-Europeanen in Amsterdam geven het beeld van een gestaag groeiende groep, vooral gevormd door vrouwen en door jongeren (twintigers en dertigers). Oost-Europeanen zijn iets minder vaak werkloos dan de totale Amsterdamse [...]

Lees verder

Etnische diversiteit binnen de bevolking

De etnische diversiteit van de Nederlandse bevolking neemt verder toe. Nederland telt 240 etniciteiten. 20% van de bevolking is allochtoon: 9% heeft een westerse en 11% een niet-westerse herkomst. De migratie onder niet-westerse allochtonen is de laatste jaren sterk gedaald. Tussen [...]

Lees verder