Open top menu
Dialoogbijeenkomst beeldvorming (verslag)

Dialoogbijeenkomst beeldvorming (verslag)

In aansluiting op een dialoogbijeenkomst over informatievoorziening organiseerden Lize en KIS  een bijeenkomst over beeldvorming. Deze bestond uit verschillende onderdelen: Walter Palm (ministerie SZW ) maakte een historische vergelijking tussen de migratie in de gastarbeidersperiode en de huidige EU-migratie waarbij [...]

Lees verder
EU-migranten aan het woord

EU-migranten aan het woord

Lize en Donau magazine laten zien hoe EU-migranten in Nederland werken, hoe ze Nederlands leren, en hoe ze de binding met vaderland en met Nederland proberen vast te houden Land van migranten Nederland is een land van migranten. Al eeuwen komen ze [...]

Lees verder
Negatieve beeldvorming over nieuwe arbeidsmigranten

Negatieve beeldvorming over nieuwe arbeidsmigranten

Hoe kijken Nederlanders aan tegen de komst van nieuwe arbeidsmigranten uit de Balkan, en wat vinden nieuwe arbeidsmigranten zelf van hun verblijf in Nederland?  In het artikel ‘Beeldvorming over arbeidsmigranten uit Oost-Europa’ geven Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts daarvan een [...]

Lees verder
Uitbuiting leidt tot verdringing

Uitbuiting leidt tot verdringing

Vertegenwoordigers van organisaties van Europese migranten en (overheids)instellingen debatteerden over de uitdagingen die migratie van EU burgers naar Nederland stelt. Hoe kunnen deze uitdagingen tegemoet getreden  worden en hoe kunnen organisaties daarbij samenwerken De nadruk lag bij deze eerste bijeenkomst [...]

Lees verder

Seizoensarbeiders of migranten ?

Tegen de verwachtingen in lijkt de groei van de aantallen Poolse migranten die zich in Nederland vestigen, sinds het openstellen van de grenzen, niet opvallend hoog uit te vallen. Toch bereiken vanuit de media en het maatschappelijk veld steeds meer [...]

Lees verder

Polen in Nederland

Pikken ze onze baantjes in? Kunnen ze niks anders dan bollen pellen en asperges steken? Wonen ze met tien man op een kamertje? Zijn het allemaal alcoholisten en ruziemakers? En brengen ze, los van wodka en worst, nog iets mee [...]

Lees verder