Open top menu

Onderzoek

Recente Spaanse migranten doen het goed.

Recente Spaanse migranten doen het goed.

Recente migranten uit Spanje doen het goed in Nederland, maar willen hier meestal niet blijven. Dit blijkt uit de publicatie Nieuwe Spaanse migranten in Nederland. De publicatie is gebaseerd op enquête-onderzoek onder ruim 1300 Spanjaarden die zich tussen half 2012 [...]

Lees verder
150 duizend inwoners van Poolse herkomst

150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei telt Nederland 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Het aantal Polen, is daarmee groter dan het aantal Antillianen. Dit meldt CBS. Sinds 2000 is het aantal personen van Poolse herkomst die zich hebben ingeschreven als inwoner van Nederland [...]

Lees verder
Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

KIS vroeg vrijwilligers naar hun ervaringen en meningen over problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin [...]

Lees verder
Implications of CEE migration in European urban regions

Implications of CEE migration in European urban regions

Het onderzoeksrapport Implications of CEE migration in European urban regions van het Imagination project beschrijft de gevolgen van verschillende soorten migratie van EU burgers voor acht stedelijke gebieden in vier Europese landen: Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Turkije. Daarbij is vooral [...]

Lees verder

Haagse oost-Europeanen, blijvers of niet?

Uit onderzoek van demografisch instituut Nidi blijkt dat de helft van de Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten in Den Haag niet meer teruggaat. In het onderzoek worden twee groepen Oost-Europese migranten onderscheiden: de blijvers en de vertrekkers. De helft van de nieuwkomers [...]

Lees verder