Open top menu

Monitors

Monitor arbeidsmarkt 2016

Monitor arbeidsmarkt 2016

De arbeidsdeelname van MOE migranten is hoger dan die van andere migrantengroepen en is vergelijkbaar met dat van autochtonen. Het gemiddeld inkomen van MOE-migranten is echter  gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsmonitor van het ministerie van SZW. Opleidingsniveau en taalvaardigheid [...]

Lees verder
Monitor EU migranten Amsterdam, 2013

Monitor EU migranten Amsterdam, 2013

De monitor  heeft betrekking op de samenstelling van de verschillende groepen en over hun sociaal-economische positie in Amsterdam. De onderzoeksvragen luiden: 1. Hoe ontwikkelt de groep EU-migranten zich, welke groepen nemen toe, komen er nieuwe groepen bij? 2. Hoe groot is de [...]

Lees verder
Explosieve groei vragen over discriminatie

Explosieve groei vragen over discriminatie

Het aantal vragen over discriminatie steeg in 2013 explosief. Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens  in hun jaarverslag over 2013.  De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit [...]

Lees verder
Monitor EU-migranten

Monitor EU-migranten

De Monitor EU-migranten van de gemeente Amsterdam is de eerste rapportage van een structurele monitoring van de groep nieuwe EU migranten in Amsterdam. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is er een migratiestroom op gang gekomen vanuit Oost-Europese landen naar [...]

Lees verder
Monitor EU-arbeidsmigranten, 2012

Monitor EU-arbeidsmigranten, 2012

De monitor EU-arbeidsmigranten, 2012 van de gemeente Den Haag bevat een kwantitatieve beschrijving van de instroom en de situatie van arbeidsmigranten in Den Haag. De monitor bestaat uit twee delen: 1) arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en 2) arbeidsmigranten uit Zuid-Europa. Dit [...]

Lees verder