Open top menu

Factsheets

Factsheet huisvesting arbeidsmigranten

Factsheet huisvesting arbeidsmigranten

De factsheet “Hoe groot mag een huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten zijn?” biedt een aantal overwegingen die van belang zijn bij het maken van de keuze voor de grootte en omvang van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. In de praktijk komen we kleine, middelgrote [...]

Lees verder
Zuid-Europese organisaties: stand van zaken

Zuid-Europese organisaties: stand van zaken

Lize deed een inventarisatie naar de stand van zaken in de Zuid-Europese gemeenschappen in Nederland. Doel van de inventarisatie was inzicht krijgen in de stand van zaken van de Zuid-Europese organisaties en een beeld vormen van de maatschappelijke positie van [...]

Lees verder
Kroaten in Nederland

Kroaten in Nederland

Van alle 53 duizend (voormalig) Joegoslaven die op 1 januari 2011 in Nederland woonden, heeft het CBS de geboorteregio achterhaald en vastgesteld binnen welk land die regio tegenwoordig valt. Bijna de helft van deze 53 duizend personen komt uit een stad [...]

Lees verder

Oost-Europeanen in Amsterdam

De gegevens die in dit factsheet worden gepresenteerd over Oost-Europeanen in Amsterdam geven het beeld van een gestaag groeiende groep, vooral gevormd door vrouwen en door jongeren (twintigers en dertigers). Oost-Europeanen zijn iets minder vaak werkloos dan de totale Amsterdamse [...]

Lees verder

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Een aanzienlijk deel van de Polen (39%) heeft het gevoel als minderwaardige burger te worden gezien door Nederlanders. Ruim een kwart van de Polen voelt zich dan ook niet thuis in Nederland (28) en voelt zich niet geaccepteerd door Nederlanders [...]

Lees verder

Discriminatie MOE-landers

Het aantal ‘MOE-landers’ is de afgelopen jaren fors toegenomen. Veel ‘MOE-landers’ vestigen zich inmiddels ook in Nederland. De groep heeft een behoorlijk negatief imago en wordt veel met overlast geassocieerd. In hoeverre dit vooral een kwestie van beeldvorming is, is [...]

Lees verder

Esten, Letten en Litouwers in Nederland

Sinds de tewerkstellingsvergunning voor mensen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland (2004) neemt het aantal migranten uit deze landen duidelijk toe. In aansluiting op onderzoeken naar Polen en Roemenen in Nederland in respectievelijk 2009 en 2011, brengt FORUM nu de [...]

Lees verder

Etnische diversiteit binnen de bevolking

De etnische diversiteit van de Nederlandse bevolking neemt verder toe. Nederland telt 240 etniciteiten. 20% van de bevolking is allochtoon: 9% heeft een westerse en 11% een niet-westerse herkomst. De migratie onder niet-westerse allochtonen is de laatste jaren sterk gedaald. Tussen [...]

Lees verder

Seizoensarbeiders of migranten ?

Tegen de verwachtingen in lijkt de groei van de aantallen Poolse migranten die zich in Nederland vestigen, sinds het openstellen van de grenzen, niet opvallend hoog uit te vallen. Toch bereiken vanuit de media en het maatschappelijk veld steeds meer [...]

Lees verder