Open top menu
Wat doet Lize?

Wat doet Lize?

Lize werkt op het brede terrein van Europese migratie en Europese migranten in Nederland.

Lize actualiseert kennis en expertise, analyseert beleid en ontwikkelingen,
lokaliseert problemen en knelpunten, initieert projecten en activiteiten
en realiseert oplossingen en verbeteringen.

Lize verzamelt en ontsluit alle relevante kennis en expertise met betrekking tot Europese migranten in Nederland. Het betreft:

  • Signaleringen van demografische- en beleidsontwikkelingen en van nieuwe publicaties en informatiematerialen.
  • Beschrijvingen en recensies van nieuwe publicaties, zowel van Lize als van andere organisaties.
  • Een overzicht van factsheets over migratie binnen Europa en Europese migranten.
  • Een overzicht van informatiemateriaal -veelal in diverse talen- voor Europese migranten.
  • Links naar organisaties en websites die specifieke informatie over  Europese migranten en migratie  kunnen geven.
  • Een overzicht van de meest gestelde vragen over Europese migranten en migratie, en natuurlijk de antwoorden daarop (Faq).