Open top menu
Geschiedenis

Geschiedenis

2014: Stichting Lize, kennis- en informatiecentrum Europese migranten
1998-2013: Stichting Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen
1989-1998: Vereniging LIZE, Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen

Lize werkt – nu de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom) is ingetrokken – aan de omslag van wettelijke overlegpartner van de rijksoverheid naar een kennis- informatiecentrum voor en over Europese migranten. Daarmee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de inzet die Lize sinds 1989 heeft gepleegd om de positie van Europese migranten in Nederland te verbeteren.

Stichting Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen is voortgekomen uit het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen dat in 1989 opgericht is. In 1998 is de vereniging LIZE omgevormd tot stichting Lize. Bij toelating tot het Landelijk Overleg Minderheden is de representativiteit van Lize getoetst en in 2003/2004 is dit opnieuw gedaan. Onderzoeksbureau Van de Bunt concludeerde toen dat “Lize een stevige organisatie is, met een stevig draagvlak in de Zuid-Europese gemeenschappen, die in staat is met name de landelijke, maar zeker ook een aantal grotere plaatselijke en een aantal lokale, Zuid-Europese organisaties te bereiken en daarmee samen te werken en die bij het oppakken van diverse thema’s en projecten regelmatig het voortouw neemt. Vrouwen zijn duidelijk actief en vertegenwoordigd binnen Lize. Ook probeert Lize op verschillende manieren te stimuleren dat haar achterban zich organiseert en dat jongeren meer structureel worden betrokken bij de inhoud en de vormgeving van het beleid.
Lize vertegenwoordigt een belangrijk deel van de Zuid-Europese gemeenschappen (in statische zin), is zich bewust van de bewegingen binnen de achterban en past zich hierop aan. Lize mist geen belangrijke landelijke Zuid-Europese (zelf)organisaties binnen haar netwerk”. Ook de meest recente representativiteitstoets die in het voorjaar van 2011 is afgerond, kwam tot dezelfde positieve conclusie. Lize behartigde in het kader van de Wom bij de landelijke overheid de belangen van personen afkomstig uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje en hun nakomelingen. In juli 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom). Daarmee zijn de wettelijke taken van de LOM-samenwerkingsverbanden en daarmee ook van Lize, vervallen. Al eerder was besloten dat de subsidies voor alle LOM-samenwerkingsverbanden eind 2014 helemaal worden afgebouwd. Tot najaar 2014 is er nog wel subsidie beschikbaar gesteld en daarmee moeten de LOM-samenwerkingsverbanden zorgen dat zoveel mogelijk van hun kennis en netwerken behouden blijft, bijvoorbeeld door het over te dragen aan andere organisaties. Minister Asscher stuurde over deze borging van kennis en netwerken een brief naar de Tweede Kamer.