Open top menu

ANBI gegevens

Lize is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Lize
Adres 
Maliebaan 13
Postcode
3508 SC Utrecht
Statutaire zetel
Utrecht
KVK-nummer
40481402
Fiscaal nummer
9508193
E-mailadres
info.lize@lize.nl
Doel, missie en visie
download het beleidsplan
Jaarverslag
download het jaarverslag 2012
Financiële verantwoording
download de jaarrekening 2012
Beloningsbeleid
Lize hanteert de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening;
Bestuurders ontvangen een niet bovenmatig vacatiegeld voor hun werkzaamheden voor de Stichting. De toegekende vergoedingen worden in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Bestuurssamenstelling
kijk hier