Open top menu
Over ons

Over ons

Stichting Lize, kennis- en informatiecentrum Europese migranten

Vanaf 2014 heeft Lize haar doelgroep uitgebreid van Zuid- Europese migranten naar alle Europese migranten. Lize zet zich in voor de verbetering van de maatschappelijke positie van Europese migranten, waarbij de nadruk ligt op recent in Nederland aangekomen arbeidsmigranten uit Zuid- Midden- en Oost-Europa. De kerntaken van Lize zijn informatieverschaffing, voorlichting en belangenbehartiging. Lize fungeert als informatiemakelaar tussen enerzijds de Nederlandse overheid en samenleving en anderzijds de Europese migranten en hun intermediairs. Lize volgt de consequenties van Europese en landelijke wet- en regelgeving voor de Europese migranten nauwlettend en probeert waar nodig het beleid te beïnvloeden. Het accent van het werk van Lize ligt vooralsnog op het beschikbaar stellen van documentatie en informatie aan en over de doelgroep en het aan elkaar koppelen van netwerken. Daarnaast kan Lize tegen betaling kleinschalig onderzoek en projecten gericht op Europese migranten uitvoeren.