Open top menu

Opinie

Signalering van knelpunten, maar geen gericht beleid

Signalering van knelpunten, maar geen gericht beleid

Onderzoek door KIS toont dat gemeentes weinig kennis hebben van nieuwe EU migranten. In de berichtgeving hierover blijft het migrantenperspectief echter onderbelicht, vindt LIZE: Welke knelpunten ervaren zij als het gaat om informatiebehoefte, taalonderwijs en op de arbeidsmarkt? “Gebrek aan kennis [...]

Lees verder
EU-migratie: maak keuzes voorbij vandaag

EU-migratie: maak keuzes voorbij vandaag

Lucia Lameiro Garcia schrijft haar eerste blog ter gelegenheid van de lancering van de website van het nieuwe Kennisplatform Integratie & Samenleving. Lees hier over de soms moeilijke keuzes waar migranten en beleidsmedewerkers voor staan. De website www.kis.nl werd op donderdag 16 [...]

Lees verder
Landen doe je in je eigen taal

Landen doe je in je eigen taal

30.000 Poolse kinderen groeien op in Nederland. Slechts duizend leren de Poolse taal en geschiedenis. Terwijl dat van groot belang is, want de meesten zullen hier niet blijven. In een artikel van Rob Pietersen in Trouw wordt ook beleidsmedewerker Dimitris [...]

Lees verder
Europese migratie vraagt om tweetalig onderwijs

Europese migratie vraagt om tweetalig onderwijs

door Grażyna Gramza, Karolina Eckardt en Małgorzata Bos-Karczewska Het stijgende aantal EU-kinderen in Nederland (40 duizend uit Midden en Oost-Europa, daarvan 24 duizend Poolse kinderen) vraagt om een nieuwe aanpak. Het SCP rapport over Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland [...]

Lees verder
Europese migratie vraagt om ander onderwijs

Europese migratie vraagt om ander onderwijs

Migranten komen en gaan; dat kan niet zonder gevolgen blijven voor het onderwijs van hun kinderen, stelt Dimitris Grammatikas in Trouw. Hij pleit voor een regulier lesprogramma volgens het land van herkomst, aangevuld met lessen Nederlands. Als de migratie permanent [...]

Lees verder