Open top menu

Taal

Links over het vinden van cursussen Nederlands en informatie over tweetalig opvoeden.

ETV (educatieve televisie)
ETV zendt in verschillende regio’s educatieve televisieprogramma’s uit; onder meer over taal, arbeid en samenleving.

Het begint met taal

Het Begint met Taal zet zich in om migranten te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Met als doel bijdragen aan verhoogde zelfredzaamheid en kansen in onze samenleving. Zij doen dit samen met ongeveer 100 lokale organisaties en duizenden vrijwilligers.

Nederlands als tweede taal
Infiormatie van de Rijksoverheid over het staatsexamen Nederlands als tweede taal.

Ouders online  over meertalig opvoeden
Forumpagina van Ouders online met vragen en antwoorden over meertalig opvoeden.