Open top menu

Financiën

Op deze pagina vindt u links naar websites die informatie geven over zaken die betrekking hebben op inkomen, zoals sociale zekerheid en belastingen.

Belastingdienst (inkomstenbelasting)
Informatie en formulieren met betrekking tot de inkomstenbelasting

Landelijke Cliëntenraad
Behartigt via cliëntenparticipatie de belangen van cliënten van sociale zekerheidsvoorzieningen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Informatie van de Rijksoverheid over wetten en regelingen m.b.t. werk en inkomen.

Mijn pensioenoverzicht
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar).

Sociale Alliantie
Samenwerking van groot aantal partijen om armoede in Nederland  te voorkomen en te bestrijden.

Sociale Verzekerings Bank
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.

UWV
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet)

Zorgverzekering Informatie Centrum
De Nederlandse regels met betrekking tot de Zorgverzekeringswetten zijn niet altijd van toepassing op buitenlandse arbeidskrachten en impats. Informatie over afwijkende regelingen voor buitenlandse werknemers.