Open top menu

Rechtspositie

Op deze pagina vindt u de webadressen van organisaties die aandacht besteden aan de rechtspositie van (Europese) migranten in Nederland en aan het voorkomen en bestrijden van vooroordelen en discriminatie.

Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland
Landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden.

European Network Against Racism
Europees netwerk van organisaties die vooroordelen, racisme, xenofobie en discriminatie bestrijden.

Overzicht anti-discriminatiebureaus/meldpunten discriminatie
De landelijke vindplaats voor vragen, advies en klachten met betrekking tot discriminatie