Open top menu

Participatie

Op deze pagina vindt u webadressen van organisaties en kenniscentra met betrekking tot de integratie en participatie van (Europese) migranten in Europa.
De lijst is nog onvolledig. Aanvullingen en wijzigingen kunt u doorgeven via redactie@lize.nl.

Idhem
Website over de Integratie in Den Haag van Europese Migranten.

Kennisplatform Integratie & Samenleving
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil kennis over integratie vergroten en bijdragen aan een inclusieve en stabiele samenleving. Het driejarenprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Nieuwe migratie, waaronder EU migratie is een van de vier hoofdthema’s van het programma. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving is 1 januari 2015 gelanceerd.

Migrada
Migrada is een belangenvereniging voor arbeidsmigranten. Migrada is opgericht met één belangrijk doel: Het structureel verbeteren van de situatie van migranten in Nederland.
Migrada is vooral gericht op informatieverstrekking, kennisdeling, netwerken, samenwerken, innovatieve en praktische oplossingen, zoals een meertalige informatiesite.

Pro Demos, huis voor democratie en rechtsstaat
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen.

Tweede kamer
Informatie over samenstelling, doel, werkwijze en activiteiten van de Tweede kamer