Open top menu

Onderwijs

Op deze site vindt u de webadressen van organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs aan EU migranten.

Duo
Site over studiefinanciering en andere financiële aspecten van studeren in Nederland, met een aparte pagina (EN) voor buitenlandse studenten.

ETV (educatieve televisie)
Stichting Expertisecentrum ETV.nl (ETV.nl) realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden en laaggeletterden, zowel autochtonen als allochtonen.

Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. het Nederlandse onderwijsstelsel.

Nuffic
Tweetalige (NL/EN) site over studeren in Nederland, met onder andere diplomavergelijking, beurzen en uitwisselingsmogelijkheden

Studeren in Nederland
Tweetalige (EN/NL) site over studeren in Nederland.