Open top menu

Huisvesting

Op deze pagina vindt u links naar websites voor het vinden van een woning in Nederland en naar organisaties die opkomen voor de belangen van huurders.

Flexwonen voor arbeidsmigranten
Informatie over activiteiten en experimenten m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten waarbij samenwerking tussen rijk, gemeentes, wonmingcorporaties, werkgevers en vakbonden centraal staat.

Ondernemersplein-huisvesting buitenlandse werknemers
Informatie over de -in sommige gevallen verplichte taak van werkgevers om voor huisvesting van buitenlandse werknemers te zorgen.

Woonbond
Landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.