Open top menu

Arbeid

Op deze pagina vindt u webadressen van organisaties die informatie geven over werken in Nederland, of de belangen van werknemers en zelfstandig ondernemers behartigen.

Arboportaal-buitenlandse werknemer
Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst nemen, krijgen te maken met speciale regels. Deze regels staan in de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

European job mobility portal
Informatie over werken en leven als migrant in een Europees land; met de mogelijkheid banen te zoeken of aan te bieden.

FNV
De FNV is een federatie van vakbonden en sectoren. FNV is onderhandelingspartner van de overheid behartigt de belangen van werknemers m.b.t. werk en inkomen, ook in Europees en mondiaal verband.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel Informeert en ondersteunt ondernemers; van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger.

Migrada
Migrada is een belangenvereniging voor arbeidsmigranten. Migrada is opgericht, met één belangrijk doel: Het structureel verbeteren van de situatie van migranten in Nederland.
Migrada is vooral gericht op informatieverstrekking, kennisdeling, netwerken, samenwerken, innovatieve en praktische oplossingen, zoals een meertalige informatiesite.

VPNO
Vereniging van Pools Nederlandse Ondernemingen

UWV
Stimuleert en ondersteunt werklozen bij het vinden van een nieuwe baan. Is ook de instantie die de werknemersverzekeringen uitvoert en bij wie o.a. ww aangevraagd kan worden.

Werk.nl voor buitenlanders
Pagina van werk.nl met onder meer een faq voor niet Nederlanders over werken in Nederland (Engelstalig)