Open top menu
Projecten

Projecten

Lize heeft ervaring met het uitvoeren van projecten, onderzoek, bijeenkomsten, trainingen en debatten. In 2014 worden de volgende projecten uitgevoerd.

Politieke participatie

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 heeft Lize in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat, en enkele organisaties van Europese migranten zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten waren bedoeld om Europese migranten te informeren over Europa en de verkiezingen en hen te stimuleren om van het kiesrecht gebruik te maken. Aan de bijeenkomsten hebben ruim 150 migranten uit onder andere Griekenland, Spanje, Portugal en Polen meegedaan. Kandidaten van verschillende politieke partijen hebben hun medewerking verleend en ook de gemeente Amsterdam en Rotterdam, en het Huis van Europa hebben een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten. Er is gesproken over de uitdagingen die Europese migranten tegenkomen op de arbeidsmarkt en in de samenleving, en wat Europees burgerschap voor hen betekent. Vaak ging het over de knelpunten die recent aangekomen migranten ervaren als het gaat om huisvesting, arbeidsomstandigheden en beeldvorming. Maar ook de positieve aspecten van de open grenzen kwamen aan de orde, zoals de mogelijkheid om vrij te reizen en te werken in een ander EU land. Hierbij kwam naar voren dat EU migranten zich door hun migratie en band met verschillende landen verbonden voelen met de Europese gedachte.

Nadere informatie bij Monica Moreno Diniz.


 

Verkenning van recent in Den Haag gearriveerde migranten uit Zuid-Europa
Door de aanhoudende economische crisis en de hoge werkloosheid in Zuid-Europa, vooral onder jongeren, is de migratie van Grieken, Italianen, Spanjaarden en Portugezen naar Nederland de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Hoewel Zuid-Europese migranten de snelst groeiende groep migranten in Nederland vormen, weten we nog vrij weinig over hen. Daarom heeft Lize in samenwerking met de gemeente Den Haag, een verkenning uitgevoerd met het doel meer inzicht te verkrijgen in de aantallen, leefsituatie, vragen, knelpunten en behoeften van de migranten die de laatste vijf jaar uit Griekenland, Italië, Portugal en Spanje in Den Haag zijn komen wonen.
De bevindingen uit de verkenning zijn terug te lezen in het rapport ‘Nieuwe Zuid-Europeanen in Den Haag.
Meer informatie: Dimitris Gramatikas

Download het rapport

 

Ouderen in veilige handen
In 2013 en 2014 werkt Lize mee aan de landelijke campagne ‘Ouderen in veilige handen’. Het NOOM voert samen met de ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO deze campagne uit in opdracht van het ministerie van VWS. Met de campagne wil Lize het onderwerp ouderenmishandeling bespreekbaar maken in de Zuid-Europese gemeenschap en mensen bewust maken van de achtergronden en verschillende vormen van ouderenmishandeling. Lize stelde zich binnen de campagne als doel acht Zuid-Europese gespreksleiders te trainen om zes gespreksbijeenkomsten over ouderenmishandeling te organiseren. Van de opzet en uitvoering van de trainingen is een verslag gemaakt.

Meer informatie: Monica Moreno Diniz.

Download het verslag