Open top menu

Stichting Lize verzamelt en ontsluit relevante kennis en expertise met betrekking tot Europese migranten in Nederland en stelt deze informatie beschikbaar aan organisaties en instellingen die betrokken zijn bij Europese migratie en Europese migranten. Lize biedt diverse diensten aan, verricht onderzoek en voert projecten uit. Daarnaast onderhoudt Lize contacten met Europese migranten, hun organisaties, netwerken en intermediairs. De rol van Lize is om de verschillende partijen met elkaar en met de Nederlandse samenleving te verbinden.